2014. december 18., csütörtök

Egy fizika professzor szerint tudományos bizonyítékok vannak a "Tervező" létezésére

Az Oklahomai Egyetem egyik fizika professzorának, aki gyakran tölti idejét szétzúzott szubatomi részecskék tanulmányozásával a CERN laboratóriumban Svájcban (1), van egy másik hobbija - szétzúzni azt az elképzelést, hogy minden tudós szerint a világegyetem valamiféle kozmikus véletlen folytán jött létre.

Dr. Michael Strauss előadásán, melynek címe "Tudományos bizonyíték Isten létezésére" már sok diák és kortársa hallgathatta meg az ország számos egyetemén közel 15 év alatt, köztük a Stanford, a Dallasi és a Santa Barbara Egyetemen, legutóbb októberben a Missouri Egyetemen, azt mondta, hogy megfigyelhető és ellenőrizhető tudományos bizonyíték mutat egy "tervezőre, aki törődik az emberiséggel."

Ezt állítja egy kísérleti részecskefizikus szakértő, aki azt is mondja, hogy a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy az univerzum 14 milliárd éves, és hogy az úgynevezett "Nagy Bumm" során jött létre, melyet sok ember hallott már az ateista, vagy agnosztikus tudósoktól. (2)

De Strauss, aki a Higgs-bozon, "Isteni részecske" területén meglévő tudása és szakértelme miatt is ismert, azt mondta a mintegy 200 tanárból és diákból álló közönségének, akik megtöltötték az egyetem nézőterét, hogy a modern tudomány felfedezései bőséges bizonyíték nyújtanak a transzcendens, intelligens tervező létezésére, aki a világot teremtette, és mindennek célja van az emberiség számára.

Ellentmondás volt ugyanakkor az előadása során, hogy állítása szerint nem azért jött, hogy bármiféle Isten létezését bizonyítsa tudományosan. Megjegyezte, hogy ebben a témában még nem sikerült egyezségre jutnia a tudománynak. Ugyanakkor lényeges, és heves viták tárgya, amely méltó arra, hogy megvitassák, idézve Dr Stephen Hawking 2010-es "A nagy terv" című könyvét (3), hogy bemutassa a témát, amely még mindig a bolygó néhány legnagyobb elméjének a felülvizsgálata alatt áll.

Beszéde alatt Strauss lényegében azt állította, hogy Isten létezésének tudományos bizonyítékára a világegyetem keletkezésének tanulmányozása során találtak rá, a világegyetem tervére, amit Strauss "ritka Föld hipotézisnek" nevez.

Mint mondta, a történelmi időkben minden tudós hitt Istenben, és csak az utóbbi időben, az elmúlt mintegy 200 évben alapul a tudomány azon a feltételezésen, hogy nincsen olyan teremtő, aki uralná a mindenséget.

De 1929-ben Edwin Hubble felfedezte, hogy a világegyetem tágul, ami elvezetett a Nagy Bumm hipotézishez. Egyéb modern kísérletek is alátámasztják ezt az elméletet, mint például az univerzum hőmérséklete és az elemek kialakulása.

"Az általános relativitáselmélet előrejelzése az, hogy a Nagy Bumm maga az eredete mindennek, amit ismerünk: tér, idő, anyag és energia." - mondta Strauss a Dallasi Főiskola hallgatóinak az elmúlt évben. "Tehát a Nagy Bumm egyfajta hibás elnevezés. A Nagy Bumm felveti azt a gondolatot, hogy valami felrobbant, de a Nagy Bumm önmagában nem egy robbanás, hanem ez az eredete mindennek, amit az univerzumban ismerünk."

"Ha a világegyetemben minden létrejött, azután a világegyetem okának mindent felülmúlónak kell lennie, az nem ennek a világnak a része," - érvelt Strauss. "A tudomány belebotlott valami olyasmibe, amit a Biblia régen kijelentett, hogy az univerzumnak volt egy kezdete."

Strauss bizonyítékokat hozott fel Isten létezésére, hivatkozva a világegyetem látszólagos tervezettségére, utalva az anyag mennyiségére az univerzumban, a nukleáris erő nagyságára, és a szén kialakulására, melyek olyan finoman hangoltak, hogyha bármelyik paraméter ezek közül a legkisebb mértékben is módosult volna, akkor az emberi élet nem is létezne. Strauss kijelentette, hogy mintegy 100 hasonló finoman hangolt paraméter létezik.

Strauss "ritka Föld hipotézisében" azt részletezte, hogy mire lenne szükség egy Föld típusú bolygó véletlenszerű megalkotásához, egy olyan bolygóhoz, amely képes fenntartani nem csak a baktériumokat, hanem a magasabb rendű életformákat is, ahogy azt a sci-fi történetekben is megtalálhatjuk (gondoljunk a Star Trek M osztályú bolygóira). (4)

Kiemelte, hogy a Föld mitől egyedi a holdjával, hogy a Nap és a Naprendszer tökéletesen igazodik az élethez, hogy képes legyen túlélni. Kevés olyan bolygó van, ha van egyáltalán, mely körül egyetlen nagy hold kering, mely a megfelelő atmoszféra fenntartásában nyújt segítséget. Kevés olyan szomszéd van, mint a Jupiter, melynek olyan nagy a gravitációja, hogy magába szippantja a Földre veszélyt jelentő fenyegetéseket, mint az üstökösök és az aszteroidák.

Sőt, 322 olyan paraméter van, amelyek ahhoz szükségesek egy bolygón, hogy képes legyen fenntartani a formálódó intelligens életet, és ezen 322 paraméter bekövetkeztének a valószínűsége 10-282.

"Nem valószínű, hogy a Földet valaha is sikerül reprodukálni," - mondta Strauss.

Strauss az előadása közben sokat idézett olyan ateista vagy agnosztikus tudósoktól, akik nem hisznek Istenben, de még mindig elismerték egy magasabb hatalom lehetőségét a munkájuk során megfigyeltekből következően:

Paul Davies: "Ha a fizika tervezés terméke, az univerzumnak kell, hogy legyen egy célja, és a modern fizika erősen azt sugallja nekem, hogy ez a cél bennünket is magában foglal." - Superforce, 1984

Paul Ruben: "A legnagyobb probléma az Ősrobbanás elmélettel filozófiai, talán teológiai: Mi volt az Ősrobbanás előtt?" - Nature, 1976

John Horgan: "A multiverzum elmélet, a teoretikusok most már látják, szinte végtelen számú változatot jelent, amely szinte végtelen számú univerzumot 'jósol'... persze egy elmélet, amely megjósol mindent, igazából nem jósol meg semmit." - Scientific American, 2010

A Missouri Egyetemen tartott előadása előtt egy interjúban Strauss azt mondta, hogy a célja az, hogy arra ösztönözze hallgatóit, hogy kérdőjelezzék meg azt, amit úgy gondolnak, hogy tudnak, ami a tudományos érdeklődés fő szempontja.

"Remélem rá tudom venni az embereket, hogy gondolkodjanak," - mondta. "Gondolkodjanak el olyan módon, ahogy azt korábban nem tették."

"Szenvedélyesen próbálom megérteni, hogy mi az, ami valóban igaz," - tette hozzá Strauss. "A tudomány ezen területén az igazságot keressük az univerzumban. A Keresztények hisznek egy Istenben, amely bizonyítja az igazságot. Kell lennie valamilyen összefüggésnek, ezért fontos megvizsgálnunk, hogyan is néz ki ez az összefüggés."

(1) - http://hu.wikipedia.org/wiki/CERN
(2) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Agnoszticizmus
(3) - http://www.libri.hu/konyv/stephen_w_hawking.a-nagy-terv.html
(4) - http://hu.wikipedia.org/wiki/Bolygótípusok_(Star_Trek)

The College Fix

Könyvajánló

A nagy terv
Új válaszok az élet nagy kérdéseire
Stephen W. Hawking - Leonard Mlodinow

A világ egyik legnagyobb gondolkodójának legújabb könyve új válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Mikor és hogyan kezdődött az Univerzum története? Miért vagyunk itt? Mi a valóság természete? Miért vannak természeti törvények olyan pontosan beszabályozva, hogy éppen megengedjék a hozzánk hasonló lények létezését? És végül a természet törvényei igazolják-e egy jóindulatú teremtő létezését, aki mozgásba hozta a világ fejlődését- vagy a természettudomány másmilyen választ ad erre a kérdésre?

2014. december 17., szerda

Ezt tettük: beszédes animáció az ember természettel fennálló kapcsolatáról

Az alábbi videót Steve Cutts készítette. Egy rövid animációs film, mely azt ábrázolja, hogy az ember jelenleg hogyan él együtt a természettel.

Annak ellenére, hogy igen sötét képet fest, van benne egy csomó igazság. Néha az olyan rövid kisfilmek mint ez arra szolgálnak, hogy felnyissák a nézők szemét. Az adott pillanatban arra ösztönözheti az embereket, hogy kérdéseket tegyenek fel, valójában mi is történik bolygónkon. Segíthet abban (még ha csak néhány percre is), hogy elfeledkezzünk a saját mozgalmas életünkről, és lássuk a nagyobb képet, és elgondolkudjunk arról, hogyan is működünk, mint kollektív faj.

Az érem másik oldala, hogy a Föld még mindig egy gyönyörű hely, sok-sok csodálatra méltó emberrel, akik jó dolgokat tesznek a bolygó érdekében. Vessünk egy pillantást a Földre a megfigyelő szemszögéből, és kezdjük el felismerni, hogy a jelenlegi állapotot mi mindannyian hoztuk létre, ami nem tartható fenn sokáig.Szomorú látni, hogy a bolygón élők közül nagyon sokaknak nem teljesülnek az alapvető szükségletei, a szegénység és a sok betegség továbra is burjánzik, a háborúkat folyamatosan fenntartják. Ugyanakkor meg kell őriznünk a bátorságunkat, mert rendelkezünk a megoldással mindezekre a problémákra, és szerencsére kezdjük felismerni közös problémáink valód eredetét. A tudatosság egyre inkább áthatja a lehetséges megoldásokat, legyen szó akár alternatív energetikai, mezőgazdasági megoldásokról, vagy a szennyezés kérdéseiről.

Bár kemény munkát fog igényelni, de képesek vagyunk létrehozni egy olyan bolygót, ahol minden élőlény szabadon boldogulhat, és békében együtt létezhet. A koporsóban az utolsó szög a kollektív tudatváltás lesz. Amikor belül megváltozunk, akkor már képesek leszünk kihasználni ezeket a megoldásokat és technológiákat, melyek átalakítják teljes világunkat, de csak akkor, ha egyénileg érjük el önmagunk megváltozását.

Nincs minden veszve. A helyes úton vagyunk, és még van idő, hogy elmozdítsuk az egész bolygót a helyes irányba. Az elmúlt néhány évben a tudati fejlődésünk óriási volt. Egyre többen és többen csatlakoznak valamilyen mozgalomhoz, és látják azt a változást, ahogy sokan mások is ráébrednek a valóság különböző aspektusaira, amelyekről korábban talán soha nem is beszéltek. Nagyon sokan kíváncsian várjuk, hogy miképpen fog folytatódni és felgyorsulni ez a váltás 2015-ben, és merítünk bátorságot azon embertársainkból, akik valóban meg akarják változtatni ezt a világot.

(1) - http://www.stevecutts.com

Collective Evolution

Válaszút: egy új világnézet vajúdása

A "Válaszút: egy új világnézet vajúdása" egy dokumentumfilm, mely feltárja a jelenlegi emberi állapotokat, és egy új világkép megjelenését vetíti előre, amely egy új reneszánsz korszakot hoz a földre.
Egybeszövi a különféle tudományterületek eredményeit. Ezek a területek a biológia, a pszichológia, hálózati tudományok, rendszerek tudománya, az üzleti, a kultúra és a médiatudomány. A film feltárja a 21. századi emberi kapcsolatok belső működését, sürgetve a nézőket, hogy lépjenek ki a dobozból, és vizsgálják felül a feltételezéseiket arról, hogy kik is vagyunk valójában, és miért tesszük, amit teszünk.

A "Válaszút" az egyre inkább eszkalálódó világunkat vizsgálja a mai társadalmi elégedetlenségek, a természeti katasztrófák és a gazdasági válságok összefüggéseiben. Megvilágít egy integrált világképet, megvilágítja a társadalmi hálózatok erejét, mely lényege a személyes és kollektív tudatosságunk.

Tudósok és gondolkodók, akik szerepeltek a "Válaszút" című filmben: Amit Goswami, Neale Donald Walsch, Elisabet Sahtouris, Bruce Lipton, Peter Joseph, Caroline A. Miller, Nicholas Christakis, James Fowler, Michael Laitman, Ervin Laszlo, Dean Radin, Dave Sherman, Annie Leonard, Jairon G. Cuesta, and John St. Augustine.

2014. december 16., kedd

A kínzásokról szóló jelentés a magas rangú nácionisták letartóztatása előtt egyengeti az utat

Az amerikai szenátus által, a Bush korszak kínzásairól kiadott 500 oldalas jelentés komoly fordulópontot jelent az amerikai hatalomban. Bár a jelentésben álló információk többségével tisztában vannak az emberek, az a tény, hogy azt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága nyilvánosságra hozta, valamint az a tény, hogy széles körben beszámolt róla a vállalati propaganda média, nagyon fontos. Egyrészt azt mutatja, hogy az összeesküvés náci frakciója már nem irányítja a vállalati médiát. Ez megerősíti azt a korábban kapott információt, hogy az összeesküvés Cohen frakciója megtörte a Bush frakció sorait.

Még ennél is fontosabb, hogy az intézményi szabályok szerint amint egy incidens "hírré" válik, azután intézkedni kell. Mivel az Egyesült Államok aláírta a Genfi Egyezményt, ez azt jelenti, hogy a kormányt törvény kötelezi, hogy vizsgálatot indítson a háborús bűnösök ellen. Vagyis mindez azt jelenti, ahogy azt a múlt héten előre jeleztük, hogy ifjabb George Bush és az egész náci (neokonzervatív) összeesküvés frakciója börtönbüntetéssel, vagy akár halálbüntetéssel néz szembe.

A jelentés nyilvánosságra hozatala egybeesett Vilmos brit trónörökös washingtoni látogatásával, hogy "részt vegyen a Világbank konferenciáján." Japán kormányzati források azt mondják, hogy míg Washingtonban volt, Vilmos szerződéseket írt alá, melyek megerősítették az Egyesült Államok vállalati kormányában bekövetkezett tulajdonjog váltást. Ugyanakkor az MI5 forrásai csak azt tudták megerősíteni, hogy Vilmos néhány dokumentumot írt alá. A kínzásokról szóló jelentés kiadásának időzítése is ehhez kapcsolódik.

Továbbá ne feledjük, hogyan ment ifjabb Bush és Tony Blair privát audienciára a rosszindulatú pápához (XVI. Benedek), miután elhagyták hivatalukat. Az egész világnak megmutatták, hogy van egy nagy védelmezőjük, és hogy kívül estek a büntetőeljáráson. Nos az új Ferenc Pápa és a P2 is elvették a mentelmi jogukat, és ez az, amiért lehetségessé vált a háborús bűnökkel kapcsolatos bírósági eljárás.

Az ENSZ, az Egyesült Királyság kormányzati tisztviselői, a kínaiak és még sokan mások is ezt sürgetik.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2870289/Clegg-ba

(http://magyarhirlap.hu/cikk/11934/CIAkinvallatas_a_felelo

Így már érthető néhány magas rangú Bush ügyfél rémült futása, hiszen elveszítik a nagy pártfogójukat. Ezek közül az egyik a Dalai Láma, a képmutató náci gyilkos, akinek megtagadták a pápai meghallgatását a múlt héten. Ez azt jelenti, hogy nincs védelem. Egy másik a brunei szultán, aki délkelet-ázsiai CIA ügynökök szerint mindig is az egyik legfontosabb pénzmosója volt Bush kábítószer üzleteinek világszerte. A harmadik pedig Agha Kan, Mohamed próféta leszármazottja, aki egy sor al-Kaida típusú dolgot működtet a Bush frakció számára, MI5 források szerint.

Agha Kan, a Dalai Láma és a brunei szultán is tagja volt egy titkos bizottságnak, mely ellenőrizte a globális fedezeti számlák pénzét, melyeket a bolygón élő emberek javára kellet volna felhasználni, de javarészt elsikkasztották.

Eközben a titokzatos philadelphiai forrás, aki olyan dolgokat jósolt meg, mint a Malajziai légitársaság elleni támadás, most azt mondja, hogy Bush-ék és összeesküvőik olyan dollár alapokat loptak el, melyek az orosz és a venezuelai kormányokhoz tartoznak. Mindezt közvetlenül azután, hogy ellopták a japán kormány nyugdíjalapját.

Ezen okból azok az emberek, akik az angol font és az euró rendszereket működtetik, már megkerülték az Egyesült Államok álta szabályozott SWIFT rendszert, és a tranzakciókat hongkongi útvonalon keresztül bonyolítják, kínai források szerint. Mindezt nyilvánosan is alátámasztja Christine Lagarde múlt héten kiadott nyilatkozata:

"Az IMF tagsága felszólítja és elvárja, hogy az Egyesült Államok hagyja jóvá az IMF 2010-es kvóta és kormányzati reformját év végéig. A reformok elfogadása továbbra is kritikus, hogy erősítse az alap hitelességét, legitimitását és hatékonyságát, valamint annak biztosítására, hogy elegendő állandó erőforrást biztosítson, mely találkozik tagjai szükségleteivel. Az amerikai kormányzat most arról tájékoztatott, hogy a reformok nem szerepelnek az amerikai kongresszus jelenlegi költségvetési törvényében. Kifejeztem csalódottságomat az amerikai hatóságoknak, és remélem, hogy folytatják a munkát a gyors ratifikálás érdekében. Tagságunk kérésének megfelelően el fogunk járni, hogy megvitassuk az alternatív lehetőségeket a kvóta és a reformok előmozdítására, és annak biztosítása érdekében, hogy az Alap megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen, kezdve a végrehajtó bizottság 2015 januári ülésén."

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14568.htm

(http://www.atv.hu/kulfold/20141212-az-imf-megkerulne

Lefordítva: az európaiak ki fogják rakni az amerikaiakat, és januárral kezdődően csatlakozni fognak a BRICS szövetséghez.

A Közel-Keleten is történt egy komoly eltolódás. A Pentagon csatlakozott az oroszokhoz, a törökökhöz, az irániakhoz, hogy Szíriával együtt lépjenek fel a szalafista erők ellen Szíriában, a Moszadhoz köthető Debka oldal szerint.

http://www.debka.com/article/24296/Is-Obama-ready-for-

Ez nagyon rossz hír Szaúd-Arábia és a Bush család irányította olajdollár rendszer más jótevője számára.

Az olajárak zuhanása, és a 40 dolláros hordónkénti olajár, melyről a piac most beszél, egy másik jel, hogy az olajdollár rendszer bajban van. Ez a mostani alacsony olajár már szinte biztosan csődbe juttat néhány nagy pénzügyi vállalatot. Egy másik jel, hogy valami nincs rendben az a tény, hogy a Baltic Dry Index (1) szinte majdnem elérte legalacsonyabb szintjét, melyen közvetlenül a Lehmann Brothers sokk után állt. Nos, emlékszünk még mindazon halott JP Morgan bankárra, akiknek legtöbbje részt vett az informatikai és számítógépes alapú algoritmikus kereskedésben? Egyre többen beszélnek arról, hogy a JP Morgan lesz a következő Lehmann Bothers.

Természetesen az emberek a Federal Reserve Board-nál és az amerikai pénzügyminisztériumban arra számítanak, hogy valami csúnya dolog fog történni. Az Amerikai Pénzügyminisztérium túlélőkészleteket akar beszerezni minden alkalmazott számára, akik a szövetségi bankrendszert felügyelik. Köztük sügősségi élelmiszer ellátmányt, takarót, víztisztítót tsb.

http://freebeacon.com/issues/treasury-department-seeking-surv

Ezek nem azok a dolgok, melyeket pénzügyi krízisek során szoktak használni. Egy másik jel az a tény, hogy a Federal Reserve Board chicagoi fiókjának ablakait befalazták. Egyértelmű, hogy várják a bajt. Mivel nem beszéltek nyíltan a múltban az emberek bankszámláinak elkobzásáról, lehet, hogy felkészülnek a zavargásokra, amely egy ilyen lépést minden bizonnyal követne. Lásd az alábbi videóban körülbelül a 14. perctől azt a képet, ami a befalazott ablakokat mutatja.Továbbá ha vannak olyan olvasók, akik Los Angelesben élnek, azt szeretnénk kérdezni tőlük, hogy rendelkeznek-e információval az alábbi oldalon látható képeken és videókon szereplő tűzesetről? Úgy tűnik, hogy valamiféle katonai támadásnak lehetett az eredménye, és lehet annak jele, hogy polgárháború fenyeget az Egyesült Államokban.http://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2014/

Eközben Japánban az uralkodó Liberális Demokrata Párt nyerte hatalmas többséggel az alsóházi választást december 14-én. Ugyanakkor japán szélsőjobboldaliak azt mondják, hogy az eredmény nem lesz elég ahhoz, hogy a rabszolga Shinzo Abe hatalmon maradhasson. Valamiféle vezetői megállapodás várható Abe "rossz egészségi állapota" miatt történő lemondása után. Meg fogjuk látni.

(1) - http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND/chart

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford tudósítóként dolgozott Japánban a Knight Ridder, az International Financing Review, a Nihon Keizai Shimbun angol kiadásánál, és a South China Morning Post számára, mielőtt a Forbes magazinhoz került, ahol ő volt az ázsiai iroda vezetője 1998 és 2005 között. Oknyomozó riportjait botrányok követték a japán kormányban és az üzleti világban. Miután elhagyta a Forbes-ot, egy könysorozatot írt japán nyelven, melyek közül néhány bestseller lett, majd elkezdett az interneten is publikálni.

Semmi sem szilárd: Ez a kvantumfizika világa

Nobel-díjas fizikusok kétséget kizáróan bebizonyították, hogy a fizikai világ egy nagy tengernyi energia, mely milliszekundumonkét vibrál ki és be, újra és újra.

Semmi sem szilárd.

Ez a kvantumfizika világa.

Bebizonyították azt is, hogy a gondolatok azok, melyek összetartják ezt a folyamatosan változó energiát azokká a "tárgyakká", melyeket látunk.

Miért van tehát az, hogy egy személyt látunk, ha ránézünk valakire, egy villogó energianyaláb helyett?

Gondoljunk egy tekercs filmre!

Egy film minden egyes másodperce 24 képkockát taralmaz. Minden képkocka között egy kis rés található. Mivel azon sebesség miatt , amellyel egyik képkocka váltja a másikat, a szemünk be van csapva, így azt gondoljuk, hogy folyamatos és mozgó képet látunk.

Gondoljunk a televízióra!

A tévéképernyő egy egyszerű cső, melyet rengeteg elektron talál el egy bizonyos módon, ami a forma és mozgás illúzióját hozza létre.

Egyébként minden tárgy ilyen. Általában 5 fizikai érzékkel rendelkezünk (látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés).

Minden egyes érzékelés egy adott spektrummal rendelkezik (például egy kutya eltérő hangtartományokat is hall mint mi, egy kígyó a fény más spektrumait látja, mint az ember, és így tovább).

Más szóval az érzékszerveink ezt a tengernyi energiát egy bizonyos korlátozott szempontból fogják fel, és alkotnak egy képet. Ugyankkor ez a kép nem teljes, és nem is pontos. Ez csupán ennek az energiának egyfajta értelmezése.

Minden értelmezésünk a valóság egy "belső térképén" alapszik, mellyel rendelkezünk, ami nem a teljes igazság. Ezen "belső térképünk" személyes életünk kollektív élményeinek eredménye.

A gondolataink ehhez a láthatatlan energiához kapcsolódnak, és meghatározzák, hogy az energia milyen formát öltsön. A gondolataink a szó szoros értelmében részecske alapon formálják át az univerzumot, hogy létrehozzák a fizikai életünket.

Nézzünk csak körül!

Minden, amit csak látunk a fizikai világban egy gondolatként kezdte, mely úgymond nőtt, ahogy egyre többen és többször osztoztak rajta és kifejezték, amíg egy fizikai tárggyá vált egy sor lépésen keresztül.

Szó szerint azzá válsz, amire most gondolsz.

Az életed azzá válik, amit a legtöbbször gondoltál és hittél.

A világ szó szerint a tükröd, amely lehetővé teszi, hogy megtapasztald a fizikai síkon azt, amit a saját igazságodnak tartasz, amíg meg nem változtatod.

A kvantumfizika megmutatja nekünk, hogy a világ nem egy szilárd és megváltoztathatatlan dolog, mint aminek tűnik. Ehelyett ez egy nagyon változékony hely, mely az egyéni és kollektív gondolataink segítségével folyamatosan épül fel.

Amiről úgy gondoljuk, hogy igaz, az valójában egy illúzió, olyan, mint egy varázslat.

Szerencsére már elkezdtük feltárni ezt az illúziót, és ami még fontosabb, hogy milyen módon lehet megváltoztatni.

Miből épül fel a tested?

Az emberi szervezet kilenc rendszert tartalmaz, köztük a keringési, emésztési, endokrin, izom, ideg, nemi, légzőszervi, csontváz, és a kiválasztó rendszert.

Mik alkotják ezeket?

Szövetek és szervek.

Miből állnak a szövetek és a szervek?

Sejtekből.

Miből állnak a sejtek?

Molekulákból.

Miből épülnek fel a molekulák?

Atomokból.

Mik alkotják az atomokat?

Szubatomi részecskék.

Mi hozza létre a szubatomi részecskéket?

Energia!

Te és én tiszta fényenergia vagyunk a legszebb, és legértelmesebb konfigurációban. Energia, mely folyamatosan változik a felszín alatt, és te irányítod az egészet az erőteljes elméddel.

Egyetlen nagy csillag vagy, és hatalmas emberi lény.

Ha látnád magadat egy erős elektronmikroszkóp alatt, és egyéb kísérleteket végeznél magadon megfigyelhetnéd, hogy egy folyamatosan változó energiából épülsz fel elektronok, neutronok, fotonok stb. formájában.

Ahogy körülötted minden más is. A kvantumfizika azt mondja, hogy magának egy tárgynak a megfigyelése okozza azt, hogy ott van a tárgy ahol, és ahogy azt megfigyeljük.

Az objektum nem létezik a megfigyelőtől függetlenül. Tehát mint látod, a megfigyelés, a figyelem valami iránt, és a szándék az, ami szó szerint megteremti azt a dolgot.

Ez tudományos és bizonyított.

A világ szellemből, elméből és testből épül fel.

Ezek közül mindháromnak, szellemnek, léleknek és a testnek van egy egyedi funkciója, amin nem osztozunk másokkal. Amit a szemeddel látsz, és a testeddel tapasztalsz az a fizikai világ, amit testnek fogunk hívni. A test egy hatás, amit egy ok hozott létre.

Ez az ok a gondolat.

A test nem hozható létre. Csak tapasztalat lehet, és megtapasztalt... ez az egyedülálló funkciója.

A gondolat nem tapasztalható meg, csak megalkotni, létrehozni és értelmezni lehet. Szüksége van a viszonylagosság világára (a fizikai világra, a testre) megtapasztalni önmagát.

A lélek mindaz, ami életet ad a gondolatnak és a testnek.

A testnek nem áll hatalmában, hogy teremtsen, bár azt az illúziót kelti, hogy képes rá. Ez az oka sok frusztrációnak. A test tisztán egy hatás, és nincs módjában, hogy bármit okozzon vagy létrehozzon.

Az összes információ kulcsa az, hogy miképpen tudod megtanulni az univerzumot másképp látni, mint ahogy jelenleg teszed, hogy képes legyél bármit manifesztálni, amire igazán vágysz.

John Assaraf

Könyvajánló

Tudatos teremtés
Gregg Braden

A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pilanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. egy kétezer éves tekercs, amelynek a szerzője Ézsaiás próféta,ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Pontos utasításokat ad számunkra, amelyekben az imádság egy, a megszokottól, jóval eltérő formáját ismerteti. A Ószövetség első prófétája megosztja velünk korunkról szóló látomásait, és annak tudományát, hogyan választhatjuk meg mi magunk, melyik jövőben akarunk élni. Minden alkalommal, amikor ilyen döntést hozunk, az Ézsaiás effektust, a tudatos teremtést éljük át. A Holt-tengeri tekercsek közül mindössze egyetlenegyre bukkantak rá tökéletesen sértetlen állapotban: a nagy Ézsaiás tekercsre. Amikor 1946-ban felfedezték a hét méter hosszú pergament, még eredeti állapotában, összetekerve és lepecsételve hevert agyagkorsójában. Teljessége révén mindeddig példa nélkül álló betekintést nyerhetünk az imádság ősi, misztikus módjának hatalmába. e káprázatos mű a közelmúltban felismert kvantumfizikai elvek segítségével bemutatja, hogy a tekercsen található ősi imaforma miként lépi át a tér és idő határait, gyógyulást hozva testnek és léleknek, a békét modern világunk nemzeteinek.

Eckhart Tolle - Tudatos teremtés